Digitale bijeenkomst over zon- en windenergie

  Op 7 januari organiseert gemeente West Maas en Waal samen met de Regio Rivierenland een digitale bijeenkomst over zon- en windenergie. In dit Ruimte-atelier wordt gekeken naar mogelijke locaties op de (middel)lange termijn voor grootschalige duurzame energie opwek. De gemeente en de Regio Rivierland willen hierover in gesprek met inwoners, belanghebbenden en betrokkenen in…

Carbidschieten in onze gemeente

Ga je carbidschieten in onze gemeente? Houd je dan aan de volgende regels: • Meld bij de gemeente waar je carbid wil gaan schieten. Dat kan via info@westmaasenwaal.nl; • Het carbidschieten mag alléén plaatsvinden buiten de bebouwde kom; • Carbidschieters moeten altijd toestemming hebben van de eigenaar van het perceel waar de carbid wordt afgeschoten;…

Aangepaste programmering

24 december 00:00 – 24:00 Extra FM Meer Muziekmix Rond 19.45 uur de toespraak van onze burgemeester Vincent van Neerbos. 25 december 00:00 – 16:00 Extra FM Meer Muziekmix 16:00 – 20:00 Extra FM Kerst, wij zorgen voor de juiste sfeer tijdens het diner 20:00 – 24:00 The Sound of Disco 26 december 00:00 –…

Samen werken aan woonkansen sociale doelgroep

Prestatieafspraken tussen gemeente West Maas en Waal, Woonstichting De Kernen en Bewonersraad De Kernen toekomstgericht De afgelopen jaren hebben Woonstichting De Kernen, Bewonersraad De Kernen en de gemeente West Maas en Waal ingezet op goede samenwerking vanuit de jaarlijks te maken prestatieafspraken. Woningzoekenden uit de sociale doelgroep moeten binnen redelijke tijd een woning kunnen vinden.…