Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Beneden-Leeuwen, Lauwendael

Wat regelt dit bestemmingsplan?¬†Door de herinrichting van sportpark ‘Het Zijvond’ van sportvereniging Leones is het meest noordelijke voetbalveld niet langer nodig. Samen met de agrarische gronden rondom de burger- en bedrijfswoning Zandstraat 135-137 en het bedrijfsperceel ten westen daarvan (Zandstraat 141) worden deze gronden herontwikkeld. Dit voor woningbouw (project Lauwendael). Het plan Lauwendael maakt de…