Te weinig mensen aan het werk

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet goed op elkaar aan, waardoor te weinig mensen door het Werkbedrijf van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen aan een baan kunnen worden geholpen. Dat is af te leiden uit uit de jaarstukken van de MGR regio Rijk van Nijmegen; het samenwerkingsverband van gemeenten in…