Uitkomsten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Tweede- en vierdeklassers voelden zich in 2021 minder vaak gelukkig dan vóór de coronaperiode in 2019. Ook namen psychosociale problemen zoals somberheid, boosheid, concentratieproblemen en stress toe. En ook het alcoholgebruik nam, na een jarenlange daling, weer toe. Dit zijn uitkomsten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd die GGD Gelderland-Zuid in 2021 op alle middelbare scholen…