Regionale Woonagenda in uitvoering

Op diverse locaties in de regio wordt inmiddels volop invulling gegeven aan de nieuwe Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030. Hierin staan gezamenlijke afspraken over de woningbouwopgave in Rivierenland voor de komende tien jaar. Werken aan nieuwe woningen In november 2020 stelden de acht Regiogemeenten de nieuwe Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030 vast. Ook de Provincie Gelderland stemde…