Schot voor de boeg: zelfs niet denken over windmolens in Druten

Windmolens, die moeten we hier niet. Dat heeft de Drutense gemeenteraad donderdagavond uitgesproken Aanleiding voor de hartenkreet was de RES 1.0, de eerste Regionale Energie Strategie. De regio Nijmegen, waaronder Druten valt, zegt daarin welke groene-energiebronnen ze gaat realiseren. In dat plan is niet de bouw van windmolens in Druten opgenomen, maar wel een ‘zoekgebied’…