Carbidschieten in onze gemeente

Ga je carbidschieten in onze gemeente? Houd je dan aan de volgende regels: • Meld bij de gemeente waar je carbid wil gaan schieten. Dat kan via info@westmaasenwaal.nl; • Het carbidschieten mag alléén plaatsvinden buiten de bebouwde kom; • Carbidschieters moeten altijd toestemming hebben van de eigenaar van het perceel waar de carbid wordt afgeschoten;…