GEEN VAARSEIZOEN PONTJES UIT®WAARDE

Kerk-Avezaath – Uit®waarde is op de eerder genomen beslissing, als gevolg van de coronacrisis, om de pontjes vanaf 13 juni te laten varen, teruggekomen.  Door de aanhoudende corona maatregelen en de steeds duidelijker wordende signalen vanuit een aantal vrijwilligers is een onderzoek ingesteld onder de schippers en kaartverkopers. De uitslag hiervan is dat een groot…

Stimuleringsbijdrage voor recreatieve initiatieven

Kansrijke initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme kunnen een stimulerings-bijdrage van de gemeente krijgen. Het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) beoordeelt de aanvragen en adviseert het college. Het vastgestelde thema voor dit jaar is ‘ Versterken van bestaand- en het stimuleren van nieuw toeristisch, recreatief aanbod ,’. Ieder kwartaal bespreekt het Platform Recreatie…